HVA ER FENG SHUI?

Kineserene har visst i flere tusen år at overalt omkring oss er det en usynlig energi kvalitet som de kaller Qi. Denne energien har sterk innvirkning på oss mennesker og på vår livskvalitet og styrer veldig mye av vårt liv her på jorden. Kineserne har studert denne Qi`en igjennom generasjoner og har greid å finne ut hvordan denne energien brer seg her på jorden, og har på dette grunnlag utviklet en vitenskap hvordan man kan optimalisere omgivelsene slik at denne energien blir optimal og gir god helse og overflod. Denne vitenskap som også kan betraktes som en kunst art kalles Feng Shui.

Alt levende liv går igjennom sykluser eller livs faser fra fødsel til død. Det samme gjelder for Qi, i de faser hvor den promoterer god livs kvalitet, kalles den Sheng Qi og i de fasene den promoterer dårlig livs kvalitet kalles den for Sha Qi. Det viktige for en Feng Shui konsulent er å lokalisere de stedene hvor det er Sha Qi og bruke metoder til å fjerne det slik at disse områdene kan få god og helse bringende Qi som promoterer velstand og overflod.

HVORDAN JOBBER VI?

En Feng Shui konsultasjon går derfor ut på å undersøke energikvaliteten i hus, leilighet eller på arbeidsplassen og lokalisere kilder som promoterer negativ Qi. Deretter omformer vi denne negative Qi til positiv Qi ved å bruke verktøy kalt Radionics. Dette verktøy er unikt og spesielt utformet for Rainbow Feng Shui systemet og gjør at energien holder seg stabil i årevis etter konsultasjonen. Siden vi ikke fjerner alle kildene som promoterer negativ Qi men bruker dette verktøyet til å omforme det til positiv Qi, trenger vi ikke å gjøre store materielle endringer og dette reduserer også kostnadene drastisk.

VÅRT HUS SKAL VÆRE EN LADESTASJON!

Dagens samfunn er i dag så stressende og det er så mye en vanlig familie skal gjøre i løpet av dagen at når de fleste kommer hjem er de trøtte. Det er derfor viktig at hjemmet er en plass hvor vi kan komme på lading slik at vi får energi til å greie den stressende hverdagen. Det er derfor svært viktig at hjemmet vårt har en Qi som promoterer god helse og velstand. I Rainbow Feng Shui systemet måler vi derfor energinivået i hvert enkelt rom i huset ved å bruke Bovis skala. Denne måleenheten er utviklet av franskmannen Antoine Bovis (1871-1947). Han brukte systemet til å måle livsenergi i mat og drikke. Han kom fram til at hvis energi nivået i mat og drikke var under 7500 Bovis promoterte dette dårlig helse på sikt. Var energinivået over 7500 promoterte dette god helse på sikt ved å innta denne mat og drikke. Vi bruker samme skala for å måle energien i hus og hjem, og er nivået under 7500 vil dette promotere dårlig helse og livsstil sykdommer på sikt. Er energinivået over 7500 vil huset bli som en lade stasjon og promotere god helse og overflod på alle nivåer i livet på sikt. I de fleste hjem vi måler er det sjeldent at energi nivået er over 7500. Etter en Feng Shui konsultasjon er energien alltid over 7500 i alle rom i hjemmet. Tilbakemeldingene kommer fort og folk føler at de trives bedre hjemme og føler at hverdagen går mye bedre.

ENERGIMESSIG RENSING AV HUS?

Vi er ofte veldig flink til å rengjøre hjemmet vårt. Men å rense det energimessig er ofte noe vi ikke gjør. Ofte så henger energi igjen i veggene i mange år etter negative følelses utbrudd. De fleste har nok kjent at enkelte plasser og rom er det svært negativ energi og man forstår bare ikke hvorfor. Når man flytter inn i et hjem hvor det har bodd folk tidligere henger det igjen energier fra de tidligere beboerne i årevis og i enkelte tilfeller kan det også være uønskete energier fra personer som ikke lengre er i blant oss men som ofte ikke er klar for å forlate denne verden.

Det første vi gjør før vi går i gang med selve Feng Shui konsultasjonen er å rense hjemmet energimessig for alle disharmoniske energier ved hjelp av effektive metoder. I de fleste tilfeller vil denne energi rensemetoden være så effektiv at den også fjerner spor av de overnevnte uønskete energier.

KONSULTASJONER

Hvis du er interessert i en GRATIS analyse av ditt hus eller leilighet så ta gjerne kontakt og så utarbeider vi et prisoverslag over kostnaden på en Rainbow Feng Shui konsultasjon av ditt hjem eller bedrift. Ta kontakt på jarltoll@online.no eller på telefon 56178889 eller mobil 41314453.

Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev nå!